Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies

Το Τεκμηρίου Έγγραφο ΑΥΤΟ Σχετικά ΜΕ ΤΗΝ Πολιτική Προστασίας προσωπικών Δεδομένων ΚΑΙ ΤΩΝ μπισκότων ΧΑΜΗΛΗ (στο εξής, «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων») ιστοσελίδα De.Pla (εφεξής «Ιστοσελίδα»), σύμφωνο ΜΕ ΕΙΝΑΙ ΤΗ δήλωση Προστασίας προσωπικών Δεδομένων ΤΟΥ Εγγυητή ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ προσωπικών δεδομένων (στο εξής η «Εγγυητής«), ΣΤΗΝ Διεύθυνση διατίθεται που www.garanteprivacy.it . 
Η παρούσα ανακοίνωση έγγραφο, που εκδίδεται για τους χρήστες του δικτυακού τόπου (εφεξής “χρήστες”), σύμφωνα με την τέχνη. 13 του νομοθετικού διατάγματος 30ης Ιουνίου, 2003 n. 196, κωδικός σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (εφεξής, ο “Κώδικας”).
Στοιχεία αφορούν Τα ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ Ιστοσελίδα ΚΑΙ Όχι Άλλες Ιστοσελίδες που μπορεί ΝΑ ΕΙΝΑΙ προσβάσιμες ΜΕΣΩ συνδέσμων .
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΩΝ Υπηρεσιών που διατίθενται ΣΕ ΑΥΤΟ Το ιστοσελίδας (εφεξής, οι «Υπηρεσίες “), πρέπει ΝΑ ΘΑ επανεξετάσει ΤΗΝ Ανάληψη ΔΕΙΤΕ επίσης τις Σχετικές Πληροφοριες (στο εξής,” Πληροφοριακό«).
1. ΣΚΟΠΟΣ “ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ” ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1.1 Της αποτέλεσμα ΕΙΝΑΙ Πρόσβασης ΚΑΙ ΤΗΝ περιήγηση Της Ιστοσελίδας , συμπεριλαμβανομένων μέσω συνδέσμου από άλλους δικτυακούς τόπους, ΝΑ υποστούν μπορούν Επεξεργασία στον Δεδομένων Σχετικά ΜΕ Πρόσωπα το η αναγνωρίσιμο .
1.2 αναφέρουν επεξεργασίας: Η Δεδομένων προσόντων Ως αποτέλεσμα ΤΗΝ περιήγηση ΣΤΗΝ Ιστοσελίδα μπορεί ΝΑ γίνει Από ΤΟΝ επικεφαλής ΤΟΥ Guido Defalco  και το προσωπικό του, ως διαχειριστές (οι «διαχειριστές«) ή υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
1.3 Στοιχεία αυτά Τα μπορούν επίσης ΝΑ γνωρίσουν το η ΝΑ κοινοποιούνται ΤΑ οποία ασχολούνται ΜΕ ΤΗ Συντήρηση ΤΩΝ Συστημάτων Πληροφορικής ΚΑΙ Ενημέρωση ΤΟΥ Φορείς χώρο, όπως διαχειριστές ή υπεύθυνοι της επεξεργασίας δεδομένων.
1.4 Στοιχεία που Τα ΘΑ μπορούσαν ΝΑ αποκαλυφθούν ΣΕ υπηρεσίες Εγγραφή επιβολής ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ , στις δημόσιες αρχές ελέγχου, κ.λπ., σύμφωνα με το νόμο.
1.5 επιφύλαξη των ανωτέρω, τα δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν ή διαδίδονται.
1.6 Επεξεργασία στον ΤΩΝ: Η προσωπικών Δεδομένων ΘΑ πραγματοποιείται ΜΕ αυτοματοποιημένο τρόπο , σύμφωνα με τη λογική, οργάνωσης ΚΑΙ Μορφές στενά συνδεόμενων φορές ΜΕ τους σκοπούς ΓΙΑ τους οποίους ΤΑ Δεδομένα που συλλέγονται .
1.7 De.Pla λάβει μέτρα Διάμετρος: ΕΧΕΙ Ασφαλείας ΓΙΑ ΤΗΝ Πρόληψη ΚΑΙ ΤΗΝ Ελαχιστοποίηση ΤΟΥ Κινδύνου απώλειας Δεδομένων , εξουσιοδοτημένης Πρόσβασης μόριο μη το η ΚΑΙ ΣΕ παράνομες το η ΔΕΝ συμμορφώνεται ΜΕ τους σκοπούς συλλογής Δεδομένων .
2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
2.1 Σύστημα Ηλεκτρονικών Το Υπολογιστών ΚΑΙ Λογισμικού που χρησιμοποιείται ΓΙΑ ΤΗ Λειτουργία ΤΟΥ ιστοσελίδα ορισμένα Προσωπικά αποκτούν Δεδομένα ΤΩΝ οποίων το η μετάδοση ΕΙΝΑΙ υπονοούμενη ΣΤΑ Πρωτόκολλα Επικοινωνίας ΤΟΥ Διαδικτύου .
2.2 ΟΙ Πληροφοριες Αυτές ΔΕΝ συλλέγονται πρέπει ΝΑ συνδέεται ΜΕ συγκεκριμένους , που Από ΑΛΛΑ ΤΗ ρητή Φύση τους ΘΑ μπορούσαν , Της επεξεργασίας ΜΕΣΩ ΚΑΙ ενώσεις ΜΕ Δεδομένα που κατέχονται Από τρίτους , να αναγνωρίζουν τους χρήστες.
2.3 Αυτή το η Κατηγορία ΤΩΝ Δεδομένων περιλαμβάνει τις παραμέτρους ΤΟΥ λειτουργικού συστήματος ΚΑΙ Το περιβάλλον Τ.μ. ΤΟΥ Υπολογιστή , όπως, αλλά όχι περιοριστικά, τις IP διευθύνσεις: Η ΤΑ Ονόματα τομέα ΤΩΝ Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται Από τους Χρήστες Της Ιστοσελίδας ΚΑΙ URI (Ομοιόμορφο αναγνωριστικό πόρου) των ζητούμενους πόρους , το χρόνο της αίτησης, μέθοδος που το η χρησιμοποιείται ΓΙΑ ΝΑ υποβάλει ΤΗΝ Αίτηση ΣΤΟ διακομιστή , Μέγεθος ΤΟΥ Το Αρχείου Της απάντησης ΚΑΙ ο κωδικός αριθμός που δείχνει ΤΗΝ Κατάσταση Της απάντησης Από Το διακομιστή (επιτυχή ς, σφάλμα, κ.λπ.).
2.4 Στοιχεία αυτά Τα χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ απόκτηση ανώνυμες στατιστικές Πληροφοριες ΓΙΑ ΤΗΝ Περιοχή ΚΑΙ ΝΑ ελέγχεται το η ορθή Λειτουργία ΤΟΥ ΚΑΙ διαγράφεται αμέσως ΜΕΤΑ ΤΗΝ Επεξεργασία στον .
2.5 Δεδομένα Πλοήγησης Τα ΘΑ μπορούσαν ΝΑ χρησιμοποιηθούν ΓΙΑ ΤΗ διερεύνηση πιθανών εγκλημάτων που διαπράττονται Εις Βάρος ΤΟΥ Τόπου , και την ευθύνη.
2.6 Από ΤΗΝ ακινήτου Εκτός ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ προαναφερθέντος προσδιορισμού το η Οτι άλλως προβλέπεται Από Το Πρότυπο αναφοράς , Δεδομένα Πλοήγησης ΤΑ ΔΕΝ αποθηκεύονται ΣΤΟ Σύστημα Υπολογιστή ΤΟΥ Cris Μοντέλο για περισσότερες από επτά ημέρες.
3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ εισφερομένων ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
3.1 προαιρετικά ρητή Τα ΚΑΙ εκούσια διευθύνσεις Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Η ΣΤΗΝ Ιστοσελίδα ΘΑ ΕΙΝΑΙ εξαγορά Διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Η ΤΟΥ Χρήστη , προκειμένου να καλυφθούν οι αιτήσεις για την ίδια, και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα προσωπική φαίνεται στο σταλεί email.
3.2 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού τόπου, Ενημερωτικό Σχετικά παρακαλούμε ΜΕ τις συγκεκριμένες υπηρεσίες Εγγραφή που παρέχονται Από De.Pla .
4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ COOKIES 
Τα cookies
ΓΙΑ ΝΑ κάνουμε ΤΗΝ Ιστοσελίδα μας ΠΙΟ Εύκολη ΚΑΙ ΠΙΟ διαισθητική κάνουμε ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ cookies. Τα cookies Μικρά Τμήματα ΕΙΝΑΙ Δεδομένων που μας επιτρέπουν ΝΑ συγκρίνουμε τους νέους Επισκέπτες ΚΑΙ Το παρελθόν ΚΑΙ ΤΗΝ κατανόηση ΤΟΥ προσόντων Όπως ΟΙ Χρήστες πλοηγούνται ΜΕΣΩ ΤΟΥ μας ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookies ΝΑ γίνει ΓΙΑ ΠΙΟ ευχάριστη ΚΑΙ ΠΙΟ αποτελεσματική ΕΜΠΕΙΡΙΑ περιήγησης ΣΤΟ Μέλλον .
Τα cookies αποθηκεύουν προσωπικές ΔΕΝ Πληροφοριες ΓΙΑ έναν Χρήστη ΚΑΙ οποιαδήποτε αναγνωρίσιμες Πληροφοριες ΔΕΝ ΘΑ αποθηκευτούν . Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies πρέπει ΝΑ ΘΑ προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ΤΟΥ Υπολογιστή σας , ορίζοντας τη διαγραφή όλων των cookies ή ενεργοποιώντας ένα προειδοποιητικό μήνυμα όταν αποθηκεύονται cookies. ΝΑ συνεχίσετε ΓΙΑ Χωρίς ΝΑ τροποποιηθεί το η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ cookies είναι απλά συνεχίζει με πλοήγηση.
ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Επισκεφθείτε αφιερωμένη ΣΤΗΝ Εγγυητής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΓΙΑ περισσότερες Πληροφοριες Σχετικά ΜΕ ΤΑ cookies προσόντων Όπως αυτές ΚΑΙ επηρεάζουν ΤΗΝ Ποιότητα Της περιήγησής σας .
Τα είδη των cookies που χρησιμοποιούμε 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Cookies
Αυτά τα cookies Απαραίτητα ΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ σας επιτρέψει ΝΑ κινηθεί ΓΥΡΩ Από ΤΗΝ Περιοχή ΚΑΙ ΝΑ κάνουν πλήρη ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Της , όπως η πρόσβαση οι διάφορες προστατευόμενες περιοχές του site. Χωρίς αυτά τα cookies ορισμένες απαραίτητες υπηρεσίες, όπως η συμπλήρωση μιας φόρμας επικοινωνίας, δεν μπορείτε να το απολαύσετε.
Μπισκότα Απόδοσης Αυτά ΤΑ cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές σας (όπως το όνομα, τη γλώσσα ή την περιοχή προέλευσης) και την παροχή εξατομικευμένων προηγμένα χαρακτηριστικά. Αυτά τα cookies ΝΑ μπορούν επίσης χρησιμοποιηθούν ΓΙΑ ΝΑ θυμούνται τις Αλλαγές ΣΤΟ Μέγεθος ΤΟΥ κειμένου , ΚΑΙ ΤΗ γραμματοσειρά ΣΕ ΑΛΛΑ μέρη ΤΩΝ ιστοσελίδων που μπορείτε ΝΑ προσαρμόσετε .
Αυτά τα cookies Πληροφοριες Σχετικά συλλέγουν ΜΕ Το προσόντων Όπως ΟΙ Επισκέπτες χρησιμοποιούν ΜΙΑ Ιστοσελίδα , για παράδειγμα, ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς σελίδες, αν έχετε μηνύματα λάθους από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου ανώνυμες. ΜΟΝΟ ΓΙΑ Χρησιμοποιούνται ΤΗ βελτίωση Μιας λειτουργίας Της Ιστοσελίδας . Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε ότι αυτά τα cookies μπορεί να εγκατασταθεί στη συσκευή σας.
χαρακτηριστικό Cookie Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, είναι πάντα δυνατόν να τα διαγράψετε.
Επίσης ΝΑ Μπορούν χρησιμοποιηθούν ΓΙΑ ΤΗΝ Παροχή ΤΩΝ Υπηρεσιών που Εχετε ζητήσει , όπως παρακολουθείτε ένα βίντεο ή σχολιάζοντας σε ένα blog. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτούς τους τύπους cookies ΝΑ γίνουν μπορεί ανώνυμες ΚΑΙ ΔΕΝ μπορεί ΝΑ παρακολουθεί ΤΗ δραστηριότητα περιήγησής σας ΣΕ άλλους δικτυακούς τόπους .
Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε ότι αυτά τα cookies μπορεί να εγκατασταθεί στη συσκευή σας.
Πώς μπορώ να διαγράψω τα cookies
Τα πιο κοινά προγράμματα περιήγησης στο Web ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ επιτρέπει ΤΩΝ εντολών Χρήστη το η Αυτόματα ΟΤΑΝ Το Πρόγραμμα περιήγησης . Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης σας για να εμποδίσει τη δημιουργία των cookies, αυτή ΤΗΝ ΣΕ περίπτωση ΔΕΝ μπορεί ΝΑ εγγυηθεί ΤΗΝ εύρυθμη Λειτουργία Της υπηρεσίας που προσφέρει .
Άλλοι τύποι cookies το η εργαλεία τρίτων Κατασκευαστών που ΘΑ μπορούσαν ΝΑ εγκαταστήσουν
Ορισμένες Από τις παρακάτω υπηρεσίες Εγγραφή συλλέγουν ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Στοιχεία ΣΕ συγκεντρωτική ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΔΕΝ μπορεί ΝΑ απαιτεί ΤΗΝ Άδεια ΤΟΥ Χρήστη το η ΘΑ μπορούσε ΝΑ διαχειρίζεται απευθείας Από ΤΟΝ Ιδιόκτητη, ανάλογα με τον τρόπο που περιγράφεται, χωρίς τη βοήθεια τρίτων.


Τίτλος: Φόρμα Επικοινωνίας
Προγραμματιστής: Φόρμα Επικοινωνίας 7
Σκοποί: Επικοινωνήστε ΜΕ Το Χρήστη
συλλέγονται Δεδομένα: όνομα, email, θέμα, Μήνυμα
Πολιτική Προστασίας προσωπικών Δεδομένων: Ο χρήστης, συμπληρώνοντας με τα στοιχεία σας στη φόρμα επικοινωνίας, συμφωνείτε με τη χρήση του για την κάλυψη των αιτήσεις παροχής πληροφοριών, μια προσφορά, οποιασδήποτε άλλης το η Φύσης που υποδεικνύεται Από ΤΗ Φόρμα .


Τίτλος: Στατιστικά
Developer: Google Analytics (Google Inc.)
Σκοπός: Στατιστικά
Στοιχεία που συλλέγονται: μπισκότα, ΤΑ Χρήσης Τα Δεδομένα
Πολιτική απορρήτου: Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία web analytics, που παρέχεται από την Google Inc. ( “Google”). Η Google προσωπικές Πληροφοριες χρησιμοποιεί που συλλέγονται ΓΙΑ τους σκοπούς Της Αξιολόγησης Της Χρήσης Τα αυτής Της εφαρμογής , κατάρτιση Εκθέσεων ΤΗΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ Μοιραστείτε ΜΕ Άλλες υπηρεσίες Εγγραφή που αναπτύχθηκε Από ΤΗΝ Google.
Η Google ΝΑ χρησιμοποιήσει μπορεί ΤΑ Προσωπικά Δεδομένα ΝΑ αφομοιώνουν ΚΑΙ ΝΑ προσαρμόσετε τις Διαφημίσεις ΤΟΥ δικού Διαφημιστικό Δίκτυο Της .


Δεδομένου ότι η εγκατάσταση των cookies ΚΑΙ άλλων Συστημάτων παρακολούθησης που λειτουργούν Από τρίτους ΜΕΣΩ ΤΩΝ Υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται ΣΕ αυτή ΤΗΝ Ιστοσελίδα ΔΕΝ μπορεί ΝΑ ελεγχθεί Τεχνικά Από ΤΟΝ Ιδιόκτητη , καμια Η συγκεκριμένη Αναφορά ΣΕ Μπισκότα ΚΑΙ ΤΑ Συστήματα παρακολούθησης που έχουν εγκατασταθεί Από τρίτους ΕΙΝΑΙ πρέπει ΝΑ θεωρούνται ως ενδεικτικά. Για πλήρεις πληροφορίες, ΣΤΗΝ Πολιτική ανατρέξτε απορρήτου όλων ΤΩΝ Υπηρεσιών τρίτων που Περιλαμβάνονται ΣΕ αυτή ΤΗ σελίδα Η

5. ΜΗ προαιρετικά στοιχεία
5.1 Οπως προβλέπεται ακινήτου Εκτός ΓΙΑ ΤΑ Δεδομένα Πλοήγησης ΚΑΙ υπόκεινται ΣΕ νομικές υποχρεώσεις , χρήστης ΕΙΝΑΙ ο ελεύθερος ΝΑ παρέχει ΤΑ Προσωπικά Δεδομένα ΝΑ στείλει De.Pla , όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.1 του παρόντος εγγράφου.
5.2 απουσία τους: Η μπορεί ΝΑ οδηγήσει ΣΤΗΝ αδυναμία ΝΑ αποκτήσει ΑΥΤΟ που απαιτείται .
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
6.1 Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λάβουν, σύμφωνα με την τέχνη. 7 του Κώδικα, ΥΠΑΡΞΗ: Η ΤΗΝ Μη ΤΩΝ προσωπικών Δεδομένων που τους αφορούν , ακόμη και αν δεν έχουν ακόμη καταγραφεί, και την επικοινωνία τους με κατανοητή μορφή.
6.2 Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται:
(Α) προέλευση των προσωπικών δεδομένων; (Β) τους σκοπούς και τις μεθόδους θεραπείας; (Γ) Λογική που το η εφαρμόζεται ΣΤΗΝ περίπτωση Της θεραπείας πραγματοποιείται ΜΕ ΤΗ Βοήθεια ΤΩΝ Ηλεκτρονικών μέσων ; (Δ) την ταυτότητα του ιδιοκτήτη (εφεξής η «ιδιοκτήτης«), ΚΑΙ Δεδομένων επεξεργαστές ο αντιπρόσωπος διορίζεται Συμφωνα ΜΕ Το άρθρο Το 5, παράγραφος 2 του κώδικα; (Ε): Η αποδέκτες τους τις Κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους ΤΑ Δεδομένα μπορούν ΝΑ κοινοποιηθούν: Η που μπορεί ΝΑ μάθει γΙ «αυτούς, όπως όρισε αντιπρόσωπο στο κράτος, διευθυντές ή πράκτορες.
6.3 Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να:
(Στ) την ενημέρωση, διόρθωση ή, αν έχουν, η ενσωμάτωση των δεδομένων; (Ζ) η διαγραφή, το η Το ανωνυμοποίησης Κλείδωμα ΤΩΝ Δεδομένων που υφίστανται Επεξεργασία στον κατά παράβαση ΤΟΥ Νομού , ΚΑΙ εκείνων συμπεριλαμβανομένων ΤΩΝ οποίων το η κατακράτηση ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ αναγκαία ΣΕ σχέση Ψάχνει ΜΕ τους σκοπούς ΓΙΑ τους οποίους ΤΑ Δεδομένα συλλέχθηκαν το η ακολούθως Επεξεργασία στον ; (Η) βεβαίωση Οτι ΟΙ Εργασίες που αναφέρονται ΣΕ ΔΥΟ Σημεία (στ) και (ζ) παραπάνω έχουν γίνει γνωστά, και όσον αφορά το περιεχόμενό τους, Από εκείνους στους οποίους ΤΑ Δεδομένα έχουν κοινοποιηθεί : Η ΝΑ διανεμηθεί , εκτός από στην περίπτωση που τούτο δεν αδύνατον το η ΕΙΝΑΙ ΔΕΝ προϋποθέτει δυσανάλογες ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ μέσων ΣΕ σχέση Ψάχνει ΜΕ Το προστατευόμενο δικαίωμα .
6.4 Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθεί, εν όλω ή εν μέρει:
(Ι) για νόμιμους λόγους, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων Λι, συναφείς για σκοπούς συλλογής; (Ιβ) Επεξεργασία στον ΤΩΝ ΤΗΝ Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν ΜΕ ΤΗΝ σκοπό αποστολή διαφημιστικών ΥΛΙΚΩΝ: Η Άμεσης Πώλησης: Η ΓΙΑ ΤΗΝ διεξαγωγή Ερευνών αγοράς: Η εμπορικής Επικοινωνίας .
7. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
7.1 Ο κάτοχος των προσωπικών δεδομένων είναι Guido Defalco, που βρίσκεται στην οδό Via E. Mattei, 30 25030 Torbole Casaglia (BS) Ιταλία. 
7.2 Οι αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 ΘΑ διαβιβαστεί ανωτέρω ΣΤΟΝ προϊστάμενο Της επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα Από Χαρακτηρισμός Τεκμηρίου Επιστολή ΣΤΗ Διεύθυνση : info@de-pla.com 
8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
8.1 παρούσα Δήλωση: Η Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί ΝΑ υπόκειται ΣΕ Αλλαγές: Η ενημερώσεις , ΜΕ ΤΗΝ Συμφωνα Εξέλιξη ΤΩΝ κανονισμών ΚΑΙ Της Τεχνολογίας .
8.2 πρέπει ΝΑ ΘΑ εξεταστεί το η τρέχουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που Δημοσιεύθηκε ΣΤΗΝ ίδια Ιστοσελίδα κατά ΤΗΝ περιήγηση ΣΤΗΝ Ιστοσελίδα .
8.3 Ως εκ τούτου, Το Χρήστη καλεί ΝΑ αναφερθώ ΣΕ τακτά διαστήματα στις cookies Προστασίας Προσωπικών Ιστοσελίδας Δεδομένων ΓΙΑ ΝΑ ελέγξετε ΓΙΑ ενημερώσεις .